Budapesten

Kutatási területek budapesti egyetemi szervezeteinkben:

 • Nemzetpolitika
  • Kiemelt érdeklődési körünkbe tartozik a szűkebb és tágabb értelemben vett hazánkat érintő stratégiai döntések értelmezése, feltárása. Kiemelten fontosnak tartjuk az idevonatkozó politikatörténeti tudásállomány feldolgozását, és a jelenleg is futó kormányzati intézkedések értelmezését, követését.
 • Külpolitika
  • Komoly figyelmet szentelünk a világot leginkább formáló politikai történéseknek. Ezt összefoglaló jelleggel – az egyszerűség kedvéért – külpolitikai halmaznak nevezzük. A PROKON tagjainak lehetősége van részt venni az Európával, az Amerikai Egyesült Államokkal, a Közel-Kelettel és Kínával foglalkozó munkákban. Ezek egy része háttérmunka, míg másik része publikálási tevékenységgel végződik.
 • Ifjúságkutatás
  • A PROKON időről-időre megkérdezi az egyetemi hallgatókat napirendre kerülő aktuálpolitikai témákról, és kiértékeli eredményeit. Ezek az attitűdvizsgálatok jó alkalommal szolgálnak az ifjú politológus hallgatóknak, hogy belekóstoljanak az adatfelvétel és adatkiértékelés gyakorlati oldalába. A nyilvános kutatásaink eredményeihez kattints ide!
 • Digitalizáció
  • A 21. század egyik legszembetűnőbb folyamata kétségkívül a digitalizáció. A folyamatban érdekelt globális vállalatok egyre több szinten képesek érvényesíteni akaratukat, sőt az általuk forgalmazott termékek nagy hatást gyakorolnak a mindennapjainkra, hírfogyasztásunkra és általánosságban az információáramlásra.
 • Morálfilozófia
  • Szervezetünkben nagy igény mutatkozott arra a politikai teológia irányába történő kutatásokra, illetve azokra az elemzésekre, amelyek morális szempontokat igyekeznek felvázolni a politikai folyamatok mögött. Ennek hatására 2017 szeptemberében megindulnak azok a kutatások, amelyek képesek lehetnek megközelíteni a politikát ebből a szempontból is.

Gyakornoki programok Budapesten:

A PROKON alapítóinak magas prioritást élvező célkitűzése volt, hogy az elméleti egyetemi oktatást kiegészítsék a gyakorlati tapasztalat megszerzésének lehetőségével. Ehhez a fajta tudáshoz természetesen minden saját kutató és elemző munka hozzájárul, de különösen hasznosak lehetnek különböző cégekkel kötött gyakornoki programok, valamint az önállóan végzett közvélemény-kutatások. 

A 2016/17-es tanévben a PROKON tagjainak a Nézőpont Intézet és a Magyar Demokrata Hetilap adott lehetőséget gyakornoki program lefolytatására. Tagjaink értékes tapasztalatokkal gazdagodtak, és sokuk pályakezdőként esélyt is kapott az említett vállalatoknál a gyakorlat utáni munkavégzésre. Gyakornoki programjaink a 2017/18-as tanévben is folytatódnak!