Történetünk

Kedves Érdeklődő!

Egy szervezet bemutatása nem csak a tagoknak, hanem magának az alapítónak is komoly feladat. Nehéz tárgyilagosan beszélni egy olyan közösségről, melynek tagjait személyesen ismerjük és tudjuk, mennyi akarat van munkájuk mögött. Mindazonáltal számadásként is hasznos egy ilyen áttekintés. Miközben az összefoglalót írom, tudatosul bennem igazán az, hogy hol tartunk, és merre kell tovább mennünk.

Annak érdekében, hogy a lehető legobjektívebben tudjam bemutatni az általam 2014-ben alapított szervezetet, fő tevékenységi köreink mentén fogok haladni, és azokon belül is igyekszem lekerekíteni mondandómat a szakmai célkitűzésekre és azok elérésére. Ennek tükrében beszélni fogok a PROKON oktatási, kutatási, gyakorlati és kulturális tevékenységéről.

Az efféle tárgyilagos összefoglalás hajlamos kifelejteni, hogy a szakmai érdekközösség egy baráti társaságot is eredményez. Éppen ezért bevezetőmben arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a PROKON nem csak az egyének fejlődéséről szól, hanem a közösségünkéről is.

Köszönettel,
Klesch Dávid Barnabás
Alapító elnök


A 2017/18-as tanév

A 2017/18-as tanév fontos időszaknak ígérkezik a PROKON életében. Azzal, hogy a szervezet egyesületi formát tudott ölteni, újabb lehetőségek tárultak ki. Éppen ezért a PROKON az ELTE ÁJK mellett munkálatokba kezd azért, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen is kiépíthesse szervezeti struktúráját.

Szeptembertől folytatjuk munkánkat a Könyves Kálmán Gimnáziumban, a 2017/18-as tanévben közel 66 társadalomismereti órát tartunk majd az iskola végzőseinek. A kurzus során a diákok bepillantást nyerhetnek többek között a politika általános működésébe, a politikai intézményrendszerek és az EU felépítésébe is. A Breznó közi Gyermekotthonban – a tavalyi évhez hasonlóan – lehetőség nyílik arra, hogy kiszélesítsük a történelemórák és a társadalomismereti kurzusok kereteit. A Karinthy Frigyes Gimnáziumban idén a technika-, életvitel- és gyakorlatóra keretében több mint 100 hallgatót fogunk elérni. A diákok kurzusainkon a pénzügyi és a társadalmi viszonyrendszer működéséből kaphatnak ízelítőt. A budapesti oktatói tevékenység mellett munkálatokba kezdünk Kolozsváron is. Az állampolgári képzés mellett célunk, hogy munkánk segítse az erdélyi magyar közösségi élet fejlődését, és növelje a Sapientia EMTE Jogi és Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Karának népszerűségét.

Kutatói tevékenységünk fókuszát kibővítjük. A megszokott külpolitikai elemezések mellett hangsúlyt kap a nemzetpolitika, az ifjúságpolitika, a digitalizáció és a morálfilozófia. A 2017/18-as tanévben tervezett rendezvényeink és belső képzéseink ezeknek a témaköröknek a körbejárását fogják segíteni. Az egyetemi elméleti képzés kiegészítése céljából megrendezésre kerül a „Választókerületek testközelből” című sorozatunk, amely során választókerületi elnökök beszélhetnek a tisztséggel járó kihívásokról és a kampány nehézségeiről. Fontosnak tartjuk a határon túli magyarság ügyeinek ápolását, ezért nyílt előadássorozatba kezdünk idén az autonómiatörekvések ismertetéséről és a külhoni magyar közösségeket érintő legfőbb ügyekről. Figyelmünket természetesen nem kerülhetik el az Európát érintő legfontosabb változások sem. Ennek megfelelően publikációkkal és rendezvényszervezéssel készülünk idén a német választások és az Európára nehezedő migrációs nyomás kapcsán, valamint folyamatosan figyelemmel kísérjük a francia és brit belpolitikát. Kiemelt szakmai programunk lesz idén a V4 magyar soros elnökségének értékelése is.

Korábbi oktatói tevékenység

A PROKON alapítói egyetértettek abban, hogy megéri energiát fektetni a középfokú oktatást kiegészítő önkéntes munkába. Kidolgoztunk egy többlépcsős tantervet, mely számos, a mindennapokban is fontos téma köré rendeződik. Ebből a középfokú oktatási intézmények igazgatóinak és osztályfőnökeinek lehetőségük van kiválasztani a számukra fontosnak tartott tanórákat.

Oktatói tevékenységünket 2014 őszén kezdtük meg a budapesti Szent László Gimnáziumban. A kezdeti négy órás előadássorozatunkat sikeresen tudtuk bővíteni, így a 2014/15-ös tanév tavaszi szemeszterében a Szent László Gimnázium mellett a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban, a Kerék Általános Iskola és Gimnáziumban és az Európa 2000 Turisztika-Vendéglátó, Film és Kommunikációs Középiskolában oktattunk. Ezzel egy időben kurzust indítottunk ,,Bevezetés a politikatudományba” címmel a Korányi Frigyes Szakkollégiumban, amely során lehetősége nyílt az orvostanhallgatóknak megismerkedni a politológia legalapvetőbb kérdéseivel és iskoláival.

Dr. Pesti Sándor Intézetigazgató Úrnak köszönhetően sikerült tovább bővíteni az általunk látogatott iskolák körét. Ennek megfelelően a 2015/16-os tanévben már tanítottunk az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban, a Karinthy Frigyes Gimnáziumban és a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban is.

A 2016/17-es tanévben is folytatódtak az oktatási munkálatok. Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium három osztályban, összesen negyvenöt tanóra megtartására várt minket, míg a Karinthy Frigyes Gimnáziumban egy külön tancsoportnak adódott lehetőségünk egész éves foglalkozást nyújtani. Tanítottunk Bolyai Gyermekotthonban is, ahol tíz alkalommal igyekeztünk megismertetni a gyerekekkel a közélet és az állam működésének főbb folyamatait. Maradva az őszi szemeszter tanítási rendjénél, folytatódtak a tavaszi tanítási munkálatok, így a 2016/17-es tanévben összesen közel 100 alkalommal tanítottuk a fiatalokat.

Korábbi gyakorlati és szellemi tevékenység

Tekintettel arra, hogy szervezetünk megalakításának komoly indoka volt az önképzés fontosságába vetett hit, 2014 óta rendezünk belső képzéseket és végzünk oktatáson felüli gyakorlati tevékenységeket. Belső képzéseinken óraadóként részt vett már többek között Boda Zsolt, Bogár László, Csepreghy Nándor, Fodor Csaba, Hajdú András, Farkas Anikó, Ganter Tamás, Gömbicz Nándor, Sullivan Ferenc és Tóth Csaba. A belső képzéseink mellett nyílt rendezvényeinkkel is igyekszünk érdekesebbé tenni az egyetemi szakmai életet. Sikerként könyveljük el nyílt napjainkat, melyek minden év szeptemberében kerülnek megrendezésre, és rendszerint Pesti Sándor Intézetigazgató Úr nyitja meg őket. A 2016/17-es tanévben először jártunk a Károli Gáspár Református Egyetemen, ahol tagunk, Császár Péter tartott teltházas előadást a Biblia és a politika kapcsolatáról. Tagunk, Dósa Hanna nagysikerű „Lángoló Európa?” című elemzésére alapozva pedig februárban szakmai kerekasztal-beszélgetést rendeztünk Sántha Hanga, Dr. Bács Zoltán György és Dr. Besenyő János ezredes részvételével a terrorizmus témakörében.

Meghívott vendégeink mellett ügyeltünk arra, hogy a felsőbb éves tagjaink is átadhassák tapasztalataikat a fiatalabb társaiknak. Ennek értelmében minden pénteken megtartjuk „Heti Aktuális” című programunkat, melynek keretében átbeszéljük a hét legfontosabb politikai és közéleti híreit. Az alkalmon igyekszünk különböző elemzési logikát elsajátítani, melyek elengedhetetlenek egy politológus számára. A Heti Aktuális mellett fontos és tanulságos belső képzésnek minősült a kommunikációs tréning és a disputálás is.

Az elméleti oktatáson felül számos kvantitatív és kvalitatív elemzést készítünk, melyek elérhetőek honlapunkon. Az elmúlt időszakban megkérdeztük az ELTE ÁJK hallgatóit a Hallgatói Önkormányzat működéséről, a halálbüntetés megítéléséről, a vasárnapi boltzár visszavonásáról, az október másodiki népszavazás témájául szolgáló migrációról és az olimpiáról is. Eredményeinket publikáltuk, így az egyetem polgárai is megtekinthették azokat. Gyakorta készítünk kvalitatív- és gyorselemzéseket. Gyorselemzéseinket és véleménycikkeinket a 2016 nyarán indított önálló webes felületünkön hozzuk nyilvánosságra, a www.metszet.info oldalon, melyhez Facebook-oldal is társul. Kutatásainkkal és elemzéseinkkel több száz kari hallgatót érünk el, és reményeink szerint segítjük a közügyek irányába folytatott diskurzus kibontakozását.

A PROKON tagjainak szakmai fejlődését szolgálják a 2016 őszi szemeszterben induló gyakornoki programok, melyeknek alapját a Nézőpont Intézettel és a Magyar Demokrata hetilappal kötött megállapodások képezik. A gyakornoki programok mellett lehetőséget kaptunk arra a Civil Rádió FM98-tól, hogy kipróbálhassuk magunkat elemzőként. 2016 nyarán hétfőn, szerdán és csütörtökön elemzőként vehettünk részt a reggeli és délutáni élő rádióadásukban.

Korábbi kulturális és közösségi tevékenység

A PROKON-ban működő kulturális csoportot a Müpával kötött 2015. februári megállapodás hívta életre, azonban 2016 óta attól függetlenül működik, és egyszerre felel kulturális és közösségi események megszervezéséért, valamint a jótékonysági tevékenységeink lebonyolításáért.

Jótékonysági tevékenységünk keretében 2014 decemberében a Mikulásgyárnak rendeztünk gyűjtést, majd 2015-ben egy budapesti református egyházközség számára ajánlottunk fel egy közösen összeadott összeget. 2016 novemberében részt vettünk a VI. PalacsintaBISZTRÓ jótékonysági rendezvényen, melynek keretében jelentősebb összeggel tudtuk támogatni a Mosoly Alapítványt.

Szemeszterenként átlagosan tizenkilenc eseményt szervez a Társaság, beleértve a szakmai és a hivatalos csapatépítési tevékenységeket. A legfőbb közösségi tevékenységeink közé a PROKON Táborok tartoznak, melynek keretében bográcsozást és sportdélutánt szervezünk. Kulturális és csapatépítő eseményként tekintünk a filmklubokra is. Ezeket egyelőre zártkörűen, próba jelleggel tartottuk, de terveink szerint kinyitjuk az eseményt a jövőben.

A PROKON részt vesz az egyetemi közösségi körforgásban. Ennek jeleként idén és tavaly is jelen voltunk az Orientációs Napokon. Jó viszonyt ápolunk továbbá a legrelevánsabb egyetemi szervezetekkel, így meghívást szoktunk kapni az általuk rendezett eseményekre is.

Zárszó

Bízunk benne, hogy szervezetünk felkeltette érdeklődését. Amennyiben kérdése lenne bármilyen célkitűzésünkkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal a prokon.tarsasag@gmail.com címen!