Történetünk

A PROKON egyetemi szervezetként alapult 2014-ben, majd 2017-től kiléptünk az egyetemi keretekből és egyesületként folytattuk munkánkat. Tevékenységünk szerteágazó: egyrészt szakkollégiumokban, középiskolákban és általános iskolákban folytatunk állampolgári nevelést, mely tanórák keretében a hallgatók közelebb kerülhetnek az alkotmányjoghoz, a politikatörténethez és egyéb olyan tananyagokhoz, mely elősegíti a tudatos állampolgárrá válást. Másrészt igyekszünk olyan közéleti, kulturális, tudományos eseményeket szervezni, melyek segítenek bennünket bizonyos témakörök megértésében, ismereteink elmélyítésében, vagy tágítják kulturális horizontunkat. A PROKON tagjai számára fontos a határon túli magyarság. Jó viszonyt ápolunk számos határon túli magyar civil szervezettel, sőt Erdélyből, Vajdaságból és Kárpátaljáról származó tagokkal is büszkélkedhetünk. A PROKON mára egy Budapesten, Szegeden, Miskolcon, Kolozsvárott, Topolyán és Beregszászban megtalálható ifjúsági szervezetté vált.

Tagjaink középfokú oktatási intézményekben állampolgári ismeretet oktatnak, így közelebb hozva a fiatalok számára a politika világát.  Tevékenységünk megfogalmazott célja, hogy a későbbiekben- az általunk nyújtott ismeretekkel- körültekintőbb felnőttekké és ezáltal tudatosabb állampolgárrá is válhassanak a tanulók. Tantervünket – a fiatalok képességeit és igényeit is szem előtt tartva – a mindennapokban is szerepet játszó témák köré építjük fel és ennek megfelelően dolgozzuk ki. Nemcsak előadásink témáját, de annak módszertanát is folyamatosan fejlesztjük és a diákok érdeklődéséhez igazítjuk, ennek megfelelően a technológiai fejlettséget kihasználva igyekszünk minél színesebb és változatosabb tudásanyagot adni nekik. A PROKON önkéntesei saját felelősségüknek tekintik az általuk oktatott diákok sikeres előmenetelét, hisz legtöbben nem is olyan régen még ugyanúgy az iskolapadban ültek. Közös érdekünk az ország jövőjét jelentő fiatal generáció felkészítése, amelyben úgy gondoljuk kötelességünk szerepet vállalni.

Az alapítás óta eltelt 6 évben több mint 500 tanórát tartottunk összesen 11 intézményben többek között: a Könyves Kálmán Gimnázium, a Karinthy Frigyes Gimnázium, a SE Korányi Frigyes Szakkollégium, a Bolyai Gyermekotthon, a Szent László Gimnázium, a Vörösmarty Mihály Gimnázium is fogadta oktatóinkat számtalan tanóra alkalmával. Mint a teljesség igénye nélkül felsorolt intézmények sorából is látható, szervezetünk oktatási tevékenysége kiterjed a fiatalabb, hátrányos helyzetű generáció segítésére, az érettségi előtt álló diákok felkészítésére és a már egyetemi közegben tanuló, de szakirányától eltérő érdeklődéssel is rendelkező hallgatók oktatására is.

A PROKON szemeszterenként 40-50 közéleti eseményt szervez az egyetemista korosztálynak is Budapesten, Szegeden, Miskolcon és Kolozsvárott. Fontosnak tartjuk, hogy az anyaországi fiatalok minél több alkalommal vehessenek részt olyan programokon, ahol megismerkedhetnek a történelmi Magyarország színes és változatos kultúrájával, és ezt ne csak szülővárosukban, de a határokon túl is megtehessék. Szervezetünk programjairól bővebben Facebook oldalunkon tudnak informálódni!

2020-ban két új alapszervezettel bővült családunk: a PROKON immár Topolyán és Beregszászban is megkezdi munkáját!