AZ ELTE ÁJK HALLGATÓINAK VISZONYA A NEMZETI KONZULTÁCIÓHOZ

A bevándorlás súlyosságát, a Nemzeti Konzultáció intézményét, és Soros György személyét illetően egységes és egyértelmű álláspontot alakított ki az ELTE ÁJK hallgatóinak többsége. A PROKON 2017. október 9-13. között közvélemény-kutatást végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói körében, melynek aktualitását a „Soros-tervvel” kapcsolatos Nemzeti Konzultáció adta. A kérdőív kitöltése online formában, anonim módon történt és 296 hallgató szolgáltatott felhasználható adatot.

A megkérdezettek 99 százaléka hallott már a Nemzeti Konzultációról, ám nagy részük negatívan ítéli meg az intézményét, és minimális közöttük a konzultáción való részvételi szándék. Soros György személyét illetően is markáns többség alakult ki a kitöltők között, a válaszadók többsége semleges véleményen van róla annak ellenére, hogy Soros központi figurája volt a Kormány kommunikációjának. Ugyancsak egyértelmű a bevándorlók kényszerbetelepítésére adott válasz is, a nagy többség elutasítja azt, ugyanakkor az is jól látszik az eredményekből, hogy a Soros személyét pozitívan megítélők között jóval nagyobb azok aránya, akik a kényszerbetelepítésről is pozitívan nyilatkoztak.

A kérdőívben megfogalmazott általános kérdésekkel kapcsolatosan az látható, hogy a magukat „baloldali – liberális”-nak vallók és a „jobboldali-konzervatív” csoport tagjai között a feltett kérdések többségében egyetértés mutatkozik, így amellett, hogy mindkét halmaz elismeri, hogy a bevándorlás hordoz magában veszélyt, annak kezelését is az Unió előtt álló egyik legfontosabb kihívásnak tartják. Soros tevékenységének és a Nemzeti Konzultáció megítélésének vonatkozásában azonban a két csoport között markáns különbség mutatkozik.

A teljes elemzés elérhető innen: PROKON_Nemzeti_Konzultáció