Uralom az internet felett – Első rész: Digitális nagyvállalatok terjeszkedése

A XXI. század és főleg az utóbbi évek legnagyobb politikai vitái az Európai Unióban végső soron egy olyan dilemma köré csoportosultak, mely már sok évtizede újra és újra felbukkant mint a politikai térben felmerülő problémák eredője. Ez nem más, mint a nemzetállamok (vagy a szupranacionális szervezetek) és a multinacionális vállalatok közötti feszültség. Ebből a perspektívából joggal merül fel a kérdés, hogy hogyan érvényesíthető a tisztességes verseny az online térben. Milyen ellenőrzési eszközökkel rendelkezik egy állam afelett a cég felett, ami több millió állampolgára teljes online-életéhez fér hozzá, és végső soron van-e esély arra, hogy ezzel a tudásfölénnyel visszaéljenek?

A digitális nagyvállalatok már lassan egy évtizede képezik a kelet-európai emberek életének szerves részét. Nem feltétlenül találkozunk velük szemtől szembe, de szolgáltatásaikat nap mint nap használjuk számítógépünkön és okostelefonunkon. A leegyszerűsített alapvetés a következő: a digitális önkiteljesedés közben információt szolgáltatunk magunkról, míg viszonzásként egy állandóan frissülő és funkciókban gazdag platformot kapunk a kapcsolattartásra és egyéb online tevékenységekre. Ez önmagában nem is hangzik rosszul, viszont a politika és a döntéshozás szintjén megjelennek olyan aggályok, melyeket talán a demokráciadeficit újféle értelmezéseként is le lehet írni. Az egyes nemzetállamok pedig egy olyan kihívóval néznek szembe, mely befolyásosabb minden eddigi nemzetközi intézménynél, ugyanis ezeknek a cégeknek a termékei (Alphabet, Facebook) minden 12 éves telefonján megtalálhatóak. Itt pedig egy olyan – nem állami – szűrőről beszélünk (függetlenül attól, hogy az mennyire kívánatos), amely nemcsak, hogy egy kézben összpontosul, de a klasszikus értelemben vett „politikai felelősségvállalás” megszokott intézményeinek sem tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A tudatos internethasználatra csak az utóbbi időben fektet nagyobb hangsúlyt a nemzetközi politika, de a letagadhatatlan előnyök mellett igazolódni látszik az a régóta hangozatott megállapítás, miszerint: ha az interneten valami ingyen van, ott mi vagyunk az áru.

A teljes elemzés megtekinthető az alábbi linken: Uralom_az_internet_felett_I_PROKON_Dávid_Benjámin_1120