Ismerj meg minket!

A PROKON 2014-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Kar-on diákszervezetként indult. 2017-től kiléptünk az egyetemi keretekből és egyesületként folytattuk munkánkat. 2019-től nagy fejlődésen ment át szervezetünk, mostanra több alapszervezetünk van a Kárpát-medencében, és 2020-ban megalapítottuk Magyarország első egyetemközi politikatudományi szakkollégiumát is.

Tevékenységünk szerteágazó: egyrészt szakkollégiumokban, középiskolákban és általános iskolákban folytatunk közéleti képzéseket, melyeket a közeljövőben digitálisan is elérhetővé fogunk tenni a széles közönségnek, illetve igyekszünk olyan közéleti, kulturális, tudományos eseményeket szervezni, melyek segítenek bennünket bizonyos témakörök megértésében, ismereteink elmélyítésében, vagy tágítják kulturális horizontunkat.

A PROKON tagjai számára fontosak a határon túli magyar barátságok. Jó viszonyt ápolunk számos határon túli magyar civil szervezettel, sőt Erdélyből, Vajdaságból és Kárpátaljáról származó tagokkal is büszkélkedhetünk. A PROKON mára egy Budapesten, Szegeden, Miskolcon, Kolozsvárott, Topolyán is megtalálható ifjúsági szervezetté vált.

A PROKON mára olyan közösség, melyben egyik legfontosabb alapelvünk, hogy különböző emberek különböző álláspontokat tudnak megvitatni anélkül, hogy annak negatív következményeitől tartani kelljen, hiszen a kölcsönös tiszteletre és a tagok közti baráti szeretetre alapul. A PROKON-ban bárki tag lehet, aki elmúlt 18 éves, és szeretne tevékenyen részt venni munkánkban.

Néhány példa közelmúltbeli programjainkból:

Gyújtópontok ’22 – Magyarország legégetőbb választási témái
Az elmúlt szűk egy tanévben elindult az ország egyik legnagyobb múltú alapítványával, a Batthyány Lajos Alapítvánnyal karöltve a Gyújtópontok ’22 fantázianévre keresztelt előadássorozatunk, melynek kereteiben teltházas előadások alatt körbejártuk Magyarország és az Európai Unió legfontosabb vitatémáit az országgyűlési választások előtt nagy média nyilvánosággal. Lehetőségünk adatott TV-ben, újságban és online sajtóban is megjelenni ezáltal.

Ülj le mellénk! – zártkörű beszélgetések közéleti óriásokkal
Elindult az Ülj le mellénk névre hallgató zárt körű beszélgetéssorozatunk is, melyben politikusokat, közéleti szereplőket és más szakmai kiválóságokkal tudunk kötetlenül beszélgetni. Többek között Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is járt nálunk.

Udvar
Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, legnagyobb ilyen programunk a mára már hagyománnyá vált Udvar tábor, melyet vajdasági barátainknál szerveztünk meg, ahol közel hatvanan vettünk részt.